Vår historie


Elementmontasje Vest as startet i 2005 med et montasjelag bestående av Egil Harald Håheim, Nils Vikse og Frode Lerbrek som på den tiden jobbet frilans som montører for byggfirma i Sør-Norge.

I 2008 ble etterspørselen etter monteringslag så stor at vi etablerte Elementmontasje Vest as og hadde innleid arbeidskraft. Siden har firmaet ekspandert for hvert år og har i 2019 ca 60 ansatte. Vår arbeidsstokk er representert med arbeidere fra, Norge, Sverige, Polen, og Litauen.

Nøkkeltall


Org. nr.: 987 654 321

  Ansatte
  0

  Omsetning 2019

  NOK 75 million

  Omsetning 2018

  NOK 60 million

  Omsetning 2017

  NOK 45 million

  Omsetning 2016

  NOK 30 million

  Selskapet


  Elementmontasje Vest as har sin administrasjon i Tysvær kommune mens arbeidsplassene er i hele Norge fra sør til nord i landet. Våre største prosjekter har vært i Stavanger-Bergen og Oslo.

  Elementmontasje Vest as har ekspandert med nyansettelser hvert år ettersom markedet har etterspurt våre tjenester og vi har lykkes med vellykkede prosjekter levert med høy kvalitet og uten alvorlige skader på mennesker og bygg.

  Elementmontasje Vest as har foruten 60 ansatte også en stor flåte av maskiner, lifter, varebiler,personøftere og spesialverktøy for montasjearbeid.

   Hovedmål


   Vi har som hovedmål å jobbe med HMS og kvalitet i fokus, vår styrke er å levere til rett tid og arbeid uten mennesklig og byggmessige skader.

   Vårt motto "Det skal ikke stå på oss" innebærer en forpliktelse fra oss om god planlegging av jobber og samarbeid med kunden for en mest mulig sømløs logistikk fra start til slutt. Dette har medført at vi til enhver tid leverer som planlagt og med den kvalitet som er forventet av kunden.

   Vi skal alltid være løsningsorienterte og ha god kompetanse på enhver jobb vi utfører slik at vi er sikre på jobben utføres sikker og uten komplikasjoner.

   For å kunne leve opp til det våre kunder vektlegger har vi utviklet kjøreregler tilpasset våre oppdrag som vil yte kundens ønsker optimalt.

   I tillegg bestreber vi oss på at alle våre ansatte og vi som organisasjon skal oppleves som ledende fordi vi er:

   • Pålitelige
   • Raske
   • Nyskapende
   • Engasjerte
   • Kompetente

   Dette er leveregler vi har forankret som våre merkeverdier helt ned på enkeltindividnivå internt, gjennom at alle ansatte har en selvstendig formening om hvordan hver og en av oss kan bidra til at du som vår kunde opplever oss på denne måten.

    Forespørsler


    Alle henvendelser kan rettes til:

    Image

    Egil Harald Håheim

    Daglig leder
    E-post
    928 88 016