HMS & KS


Elementmontasje Vest as leverer profesjonelle monteringslag med med høyt fokus på HMS og kvalitet i en kombinasjon som består av autoriserte montører klasse L4-L5, sertifiserte sveisere, alle lag har kurser som, HMS, fallsikring, lift/personløfter, anhuker/stroppekurs, bro og traverskran, varmt arbeid.

Image

HMS


HMS er en selvfølge i EMV sin organisasjon. Pri 1 etterlevelse av HMS.

Våre dager starter med påminnelse om etterlevelse av HMS i alt arbeid som skal utføres i løpet av hverdagen. Alle ansatte i EMV skal gjennomgå HMS kurs internt og har ansvar for etterlevelse av HMS hver dag.

EMV er tilknyttet bedriftshelsetjenesten i Haugesund hvor alle har kan henvende seg for råd og kontroll angående helsespørsmål. Bedrifthelsetjenesten vil utføre inspeksjoner og internkontroll.

Image

KS


Elementmontasje vest innehar følgende godkjenninger:

 • Sentral godkjenning for ansvarsrett tiltaksklasse 1, 2
 • Godkjenning for sveisekontroll alle klasser
 • Utførelse av plasstøpte betongkonstruksjoner tiltaksklasse 2
 • Søker tiltaksklasse 1,2

  EMV har utarbeidet kvalitetsikringsprotokoll med systemer for utførelse og etterlevelse av alle prosjekter:

  • Prosjektgjenomføring
  • Avvikshåndtering
  • Produktkontroll
  • Arbeidsavtaler
  • Gjennomføring i alle ledd